Zespół Downa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2013

KSIĄŻKI:

 1. Cela : odpowiedź na zespół Downa / Anna Sobolewska. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2002. – 300s.  Sygn. 36029
 2. Dziecko niepełnosprawne umysłowo / Ewa Kuś // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / [aut. Erna Daraszkiewicz et al.]. – Bielsko – Biała : Wydawnictwo Park, 2002. – S. 879 – 886  Sygn. 34831 CZ
 3. Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchu / Barbara Arusztowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 101s.  Sygn. 34621
 4. Ku lepszej przyszłości : zespół Downa : przewodnik dla rodziców i opiekunów / Siegfried M. Pueschel. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2008. – 417s.  Sygn. 36900
 5. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. – Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]. – 135s.  Sygn. 35047
 6. Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata / pod red. nauk. Marii Chodkowskiej i Danuty Osik – Chudowolskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. –  286s.  Sygn. 36444, 36463
 7. Pedagogika upośledzonych umysłowo / Jadwiga Wyczesany. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków :Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1999. – 277s.  Sygn. 34163, 34547
 8. Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Jadwiga Wyczesany. – Wyd. 5 poszerz. i zm. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 204s.  Sygn. 35020
 9. Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany. – Wyd. 6. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 204s.  Sygn. 35262
 10. Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym / Alfred i Francoise Brauner. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 237s.  Sygn. 33809
 11. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. – 197s.  Sygn. 36969
 12. Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa / Teresa Kaczan // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 349 – 363   Sygn. 36447, 36549
 13. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 442s.  Sygn. 35901
 14. Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym / Małgorzata Skórzyńska // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 341 – 349  Sygn. 36447, 36549
 15. Zespół Downa / Aleksandra Maciarz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7 ; V – Ż / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – S. 889 – 891  Sygn. 35035/ 7 CZ
 16. Życie z zespołem Downa : narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 295s.  Sygn. 36710

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Badanie zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa – do wykorzystania w praktyce szkolnej / Kazimierz Chojnacki, Sabina Kowalczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 1, s. 48 – 50
 2. Cechy osobowościowe chłopców z zespołem Downa w wieku 12 – 14 lat, ich rówieśników niepełnosprawnych umysłowo bez zespołu Downa oraz o prawidłowym rozwoju umysłowym / Bartłomiej Skowroński // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 2, s. 88 – 102
 3. Dzieci z zespołem Downa / Izabela Gelleta – Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 30 – 31
 4. Integracja – razem ale osobno / Monika Gołubiew, Edyta Prószyńska // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 287 – 292
 5. Muzyka – klucz do zrozumienia „dzieci gorszego Boga”? / Agata Kucharska – Babula // Polonistyka . – 2010, nr 8, s. 38 – 43
 6. Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Skórczyńska, Ludwika Sadowska // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 67 – 76
 7. Profile stresu u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 5, s. 419 – 425
 8. „Przygoda z kotem” / Bożena Żak // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 1, s. 29 – 30
 9. Rozwój seksualny, emocjonalny i społeczny młodzieży z zespołem Downa / Daria Mejnartowicz// Problemy Rodziny. – 1995, nr 6, s. 13 – 17
 10. Upośledzenie umysłowe a twórczość / Beata Pedrycz // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 62 – 64
 11. Wczesna interwencja – praktyczne sposoby pomocy (na przykładzie 4-latka z zespołem Downa) / Joanna Ochlust, Wiesława Ścigocka // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 306 – 310
 12. Zespół Downa – czy to wyrok? / Mirosława Adamczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 10, s. 44 – 45

  opracowała: mgr Jadwiga Kocjan

 

Kwiecień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
3 kwietnia 2019 4 kwietnia 2019

Kategoria: W Bibliotecexix Powiatowy Konkurs Czytelniczy

xix Powiatowy Konkurs Czytelniczy
5 kwietnia 2019 6 kwietnia 2019 7 kwietnia 2019
8 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
9 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
10 kwietnia 2019 11 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 13 kwietnia 2019 14 kwietnia 2019
15 kwietnia 2019 16 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
17 kwietnia 2019 18 kwietnia 2019 19 kwietnia 2019 20 kwietnia 2019 21 kwietnia 2019
22 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
23 kwietnia 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna - Motorola

Małopolska Chmura Edukacyjna - Motorola
24 kwietnia 2019 25 kwietnia 2019 26 kwietnia 2019 27 kwietnia 2019 28 kwietnia 2019
29 kwietnia 2019 30 kwietnia 2019 1 maja 2019 2 maja 2019 3 maja 2019 4 maja 2019 5 maja 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie