Zespół Downa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2013

KSIĄŻKI:

 1. Cela : odpowiedź na zespół Downa / Anna Sobolewska. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2002. – 300s.  Sygn. 36029
 2. Dziecko niepełnosprawne umysłowo / Ewa Kuś // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / [aut. Erna Daraszkiewicz et al.]. – Bielsko – Biała : Wydawnictwo Park, 2002. – S. 879 – 886  Sygn. 34831 CZ
 3. Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchu / Barbara Arusztowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – 101s.  Sygn. 34621
 4. Ku lepszej przyszłości : zespół Downa : przewodnik dla rodziców i opiekunów / Siegfried M. Pueschel. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2008. – 417s.  Sygn. 36900
 5. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. – Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]. – 135s.  Sygn. 35047
 6. Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata / pod red. nauk. Marii Chodkowskiej i Danuty Osik – Chudowolskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. –  286s.  Sygn. 36444, 36463
 7. Pedagogika upośledzonych umysłowo / Jadwiga Wyczesany. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków :Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1999. – 277s.  Sygn. 34163, 34547
 8. Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Jadwiga Wyczesany. – Wyd. 5 poszerz. i zm. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 204s.  Sygn. 35020
 9. Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany. – Wyd. 6. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 204s.  Sygn. 35262
 10. Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym / Alfred i Francoise Brauner. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 237s.  Sygn. 33809
 11. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. – 197s.  Sygn. 36969
 12. Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa / Teresa Kaczan // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 349 – 363   Sygn. 36447, 36549
 13. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 442s.  Sygn. 35901
 14. Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym / Małgorzata Skórzyńska // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 341 – 349  Sygn. 36447, 36549
 15. Zespół Downa / Aleksandra Maciarz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7 ; V – Ż / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – S. 889 – 891  Sygn. 35035/ 7 CZ
 16. Życie z zespołem Downa : narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 295s.  Sygn. 36710

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Badanie zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa – do wykorzystania w praktyce szkolnej / Kazimierz Chojnacki, Sabina Kowalczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 1, s. 48 – 50
 2. Cechy osobowościowe chłopców z zespołem Downa w wieku 12 – 14 lat, ich rówieśników niepełnosprawnych umysłowo bez zespołu Downa oraz o prawidłowym rozwoju umysłowym / Bartłomiej Skowroński // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 2, s. 88 – 102
 3. Dzieci z zespołem Downa / Izabela Gelleta – Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 30 – 31
 4. Integracja – razem ale osobno / Monika Gołubiew, Edyta Prószyńska // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 287 – 292
 5. Muzyka – klucz do zrozumienia „dzieci gorszego Boga”? / Agata Kucharska – Babula // Polonistyka . – 2010, nr 8, s. 38 – 43
 6. Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Skórczyńska, Ludwika Sadowska // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 67 – 76
 7. Profile stresu u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 5, s. 419 – 425
 8. „Przygoda z kotem” / Bożena Żak // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 1, s. 29 – 30
 9. Rozwój seksualny, emocjonalny i społeczny młodzieży z zespołem Downa / Daria Mejnartowicz// Problemy Rodziny. – 1995, nr 6, s. 13 – 17
 10. Upośledzenie umysłowe a twórczość / Beata Pedrycz // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 62 – 64
 11. Wczesna interwencja – praktyczne sposoby pomocy (na przykładzie 4-latka z zespołem Downa) / Joanna Ochlust, Wiesława Ścigocka // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 306 – 310
 12. Zespół Downa – czy to wyrok? / Mirosława Adamczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 10, s. 44 – 45

  opracowała: mgr Jadwiga Kocjan

 

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceMałopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna
6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019

Kategoria: W BibliotecePuzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.

Puzzle w nauczaniu historii - warsztaty dla nauczycieli.
13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019

Kategoria: W BiblioteceTworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.

Tworzymy grę w środowisku Baltie - warsztaty dla nauczycieli.
22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019
Ibuk
Zapraszamy do wirtualnej czytelni
Ibuk
Artyści
ziemi olkuskiej
PBW
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie