PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE
FILIA W OLKUSZU
Kr. K. WIELKIEGO 43
32 – 300 OLKUSZ

e-mail: filia.olkusz@pbw.edu.pl
                                  tel.: 32/ 643 13 84