W imieniu Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:

„Na straży pamięci”.

Konkurs przeznaczony dla uczniów małopolskich szkół podstawowych w związku z 81. rocznicą przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnienie wiedzy na temat polskiego podziemia niepodległościowego z okresu II wojny światowej – w szczególności ZWZ-AK – a także zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie w pamięci wydarzeń z lat 1939-1945.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu komiksu w formacie A4. Prace konkursowe muszą się zawierać w dwóch kategoriach tematycznych: „Nil” Legionista lub Żołnierze „Nila” podczas II wojny światowej.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31 marca.

Więcej informacji oraz regulamin dostępne są na stronie Organizatora.