W imieniu Organizatora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie serdecznie zapraszamy do udziału
w Konkursie Wojewódzkim V Przegląd Twórczości Młodych Poetów.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów z województwa małopolskiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy o dowolnej tematyce. Zwycięskie prace będą opublikowane w pokonkursowej antologii.

Cele konkursu:

popularyzacja twórczości literackiej,
doskonalenie umiejętności wypowiedzi,
rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości,
promowanie młodych twórców.
Termin oddawania prac: 26 marca 2023 r.

Wiersze będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych:

10-13 lat,
14-16 lat,
17-25 lat.
Więcej informacji o konkursie oraz regulamin na stronie Organizatora.